Asiakkaana kiinteistöyhtiö

Kiinteistöyhtiön jätevesipumppaamossa oli ollut ongelmia pumppujen toimivuuden kanssa. Ongelmanratkaisu aloitettiin tekemällä pumppaamolle perushuolto, jonka yhteydessä kartoitettiin pumppaamon todellinen kunto. Huollon ja kuntoarvion perusteella kohteeseen laadittiin saneeraussuunnitelma.

Saneerauksessa kohteeseen vaihdettiin pumput jalustoineen, venttiilit, takaiskuventtiilit ja osa putkistosta. Ohjauskeskukseksi vaihdettiin paineanturiautomatiikalla toimiva keskus. Saneeraus toteutettiin ilman käyttäjille kiusallisia vesi- tai muita käyttökatkoja.

Toteuttamamme saneeraus on esimerkki tarjoamastamme kokonaispalveluista. Teemme putkiasennus- ja sähkötyöt, toimitamme laitteet ja tarvikkeet sekä ylläpidämme pumppaamon toiminnan saneerauksen aikana imu- ja pumppausautokalustollamme. Tarjoamme pumppaamoille lisäksi vuosihuoltospimuspalveluita. Suunnitelmallisella ja säännöllisellä huollolla voidaan merkittävästi parantaa pumppaamon toimintavarmuutta ja elinkaarta.