Asiakkaana maanrakennusurakoitsija

Uusia vesijohtolinjoja rakennettaessa oli tarve varmistaa putkilinjojen eheys ja tiiveys painekokein.

Työ suoritettiin erityisellä paineenkorotuskalustollamme standardin SFS 3114 mukaisesti. Putkilinjojen koot vaihtelivat välillä 63 mm - 400 mm. Putkilinjat paineistettiin yksitellen koeylipaineeseen ja mitattiin paineenalenemat. Vuotoja ei havaittu, joten putkien rakennustyö voitiin todeta vaatimukset täyttäväksi ja asiat kirjattiin pöytäkirjaan.

Kokeen jälkeen linjat puhdistettiin elementtipuhdistusmenetelmällä, eli "possutuksella" sekä desinfiointiin odottamaan käyttöönottokytkentöjä.

Toteuttamamme työ on esimerkki tarjoamastamme erityisosaamista vaativasta työstä. Toteutamme puhdasvesityöt erityisellä kalustolla ja ammattitaidolla vesihygieniavaatimukset täyttäen.