Kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Tämän vuoksi vesi voi maistua hyvältä ja näyttää kirkkaalta, vaikka siinä on haitallisia aineita.

Kaivoveden tutkituttaminen suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein tai aina uutta kaivoa käyttöönotettaessa. Tarjoamme näytteenottopalvelut ja yhteistyölaboratoriomme suorittamat vesitutkimuspaketit. Laboratoriosta saatavan analyysin perusteella on helppo arvioida jatkotoimenpiteiden tarve.

Bakteeripitoisen veden desinfiointi voidaan tehdä yksittäisen omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon vesilaitteille tai kokonaisen asuinkerrostalon vesijohtoverkostolle. Ennen desinfiointia on kuitenkin varmistuttava siitä, että bakteerin lähde poistetaan huolellisesti. Tehtävät toimenpiteet määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan. Kysy lisää!