Painekoe / koeponnistukset

Koeponnistuksella eli painekokeella selvitetään uusien tai vanhojen putkien eheys. Vesijohtojen ja paineviemäreiden koeponnistukset tehdään aina vesipaineella turvallisuussyistä. Viettoviemärit ja sadevesilinjat ponnistetaan ilmanpaineella.

Painekokeesta jää sinulle pöytäkirja, jolla voit todentaa putkiston eheyden. Painekoe voidaan suorittaa kaikille mahdollisille putkille – koosta tai materiaalista riippumatta.