Putkistojen kunto­kartoitukset ja vastaanotto­kuvaukset

Kuntokartoitus tehdään yleensä vanhoihin viemärilinjoihin, hulevesi- ja salaojalinjoihin. Kuntokartoituksen tarkoitus on selvittää linjojen toiminnallista ja rakenteellista kuntoa.

Kuntokartoituksen perusteella voimme päätellä mahdollisten saneeraus- tai korjaustoimien ajankohtaisuuden. Kuntokartoituksessa viemärit pestään ja kuvataan. Lisäksi voimme mitata näkyviltä osin putkien (viemärit, vesijohdot ja patteri) seinämävahvuudet.

Tyypillisiä kunto­kartoitus­suoritteita on kolme erilaista

1. Kevyt:
30 % pystyistä pestään ja kuvataan / pohjalinja pestään ja kuvataan.

Materiaalinmittaus patteriverkostolle, pistotarkastus 3 kohtaa.

Materiaalinmittaus vesijohdoille, pistotarkastus 3 kohtaa.

2. Normaali:

Kaikkien pystyviemäreiden pesu / kuvaus, pohjalinjan pesu / kuvaus, 5 kpl huoneiston viemäreiden pesu / kuvaus.

Materiaalinmittaus patteriverkostolle, pistotarkastus 3 kohtaa.

Materiaalinmittaus vesijohdoille, pistotarkastus 3 kohtaa.

3. Perusteellinen:

Kaikkien pystyviemäreiden pesu / kuvaus, pohjalinjan pesu / kuvaus, kaikkien huoneistojen viemäreiden pesu / 5 kpl kuvaus.

Materiaalipaksuusmittaus patteriverkostolle, pistotarkastus 3 kohtaa.

Materiaalipaksuusmittaus vesijohdoille, pistotarkastus 3 kohtaa.

Vastaanottokuvaus suoritetaan uusiin putkistoihin, joita ei vielä ole otettu käyttöön. Vastaanottokuvauksella kartoitetaan mahdolliset asennusvirheet, jotka voidaan korjata vielä ennen linjojen käyttöönottoa.

Omakotitalojen putkistonkuntokartoitus toimii samalla tavalla kuin asunto-osakeyhtiöillekin: pestään viemärit ja kuvataan ne. Kartoituksessa saadaan tieto putkien kunnosta ja mahdollisesta saneeraustarpeesta.

Samalla nähdään pystyykö viemärit saneeraamaan nykyaikaisilla menetelmin, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita. Kuntokartoituksen hinta hyvitetään, jos viemärit saneerataan meidän toimestamme.