Erotuskaivot

Erotuskaivot auttavat pitämään viemärit puhtaina ja toimintakuntoisina. HRV tarjoaa huoltopalvelut öljynerotuskaivoille, hiekanerotuskaivoille ja rasvanerotuskaivoille. Lisäksi se huolehtii kaivojen antureiden ja hälytinlaitteiden asennuksista.

Tutustu palveluihin

Palveluvalikoimamme

Hiekanerotuskaivon huolto

Öljynerotuskaivon huolto

Rasvanerotuskaivon huolto

Antureiden ja hälytinlaitteiden asennukset

Sadevesikaivon huolto