Huominen rakennetaan tänään

Siksi HRV kehittää toimintaansa jatkuvasti ympäristöystävällisempään ja kestävämpään suuntaan. Käytännön toiminnassa ohjenuorana on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka työkaluja hyödyntämällä HRV tekee päivittäin konkreettisia tekoja toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Vähemmän hiilidioksidia

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on HRV:n toiminnan keskiössä. Käytännön tekoja hiilijalanjäljen kutistamiseksi ovat esimerkiksi työntekijöiden kannustaminen sähköautoiluun, uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen logistiikassa sekä ajojärjestelyiden aikatauluttaminen siten, että mahdollisimman vähällä ajamisella saadaan mahdollisimman monta työmaakohdetta hoidettua. Näiden käytännön toimenpiteiden vaikutuksia myös mittaroidaan seuraamalla päästömäärien kehittymistä.

Vähemmän jätettä

Liiketoiminnasta aiheutuvien jätteiden määrän vähentäminen on toinen tärkeä osa-alue HRV:n ympäristötoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa toimipisteiden jätteidenlajittelumahdollisuuksien kehittämistä sekä jätteidenseurantajärjestelmän hyödyntämistä käytännön toiminnasta aiheutuvien jätemäärien kehityksen seurannassa.

Vähemmällä energialla

Myös toiminnan energiatehokkuuteen kiinnitetään HRV:llä jatkuvasti enemmän huomiota. Yrityksen käytössä olevien rakennusten lämmitys- ja valaistusjärjestelmät ovat energiatehokkaita ja energiankulutusta seurataan tulevaisuudessa entistä tarkkaavaisemmin energianseurantajärjestelmän avulla. HRV myös kouluttaa henkilöstönsä fiksuun energiankulutukseen, sillä sanonta “pienistä puroista” pätee myös tässä asiassa.

Fiksumpaa vedenkulutusta

Yksi HRV:n tärkeimmistä työkaluista on vesi, etenkin puhdas vesi. Koska myös tämä on luonnonvara, jota ei pidä tuhlata, selvittää HRV jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää puhtaan veden käyttöä työsuoritteissaan. Myös henkilöstö koulutetaan fiksuun vedenkäyttöön ja ympäristöponnistuksia toivotaan myös muilta HRV:n toimintaketjun toimijoilta.

Sama arvopohja on kumppanuudelle pitävä perusta

HRV kiinnittää jatkuvasti enemmän huomioita myös siihen, että sen tavarantoimittajat ovat sitoutuneita ympäristöarvojen edistämiseen. Se tiedottaa omista ympäristölinjauksistaan avoimesti niin yhteistyökumppaneilleen kuin omalle henkilöstölleenkin. Tämä on tärkeä teko sen edistämiseksi, että ympäristöarvot jalkautuvat ajan myötä vahvaksi ja kiinteäksi osaksi kaikkia HRV:n toimintoja ja koko sen toimitusketjua.

"Hyvä huominen tehdään tänään. Jokainen ympäristöteko on tärkeä teko."