Me osaamme kiinteistöjen putkisto­huollon!

Viemärijärjestelmiin lasketaan kuuluvaksi jätevesi-, sadevesi-, hulevesi- ja salaojaviemärit. Toimivat viemärijärjestelmät ovat kiinteistön toiminnan kannalta välttämättömiä. Ennakoivalla viemärihuollolla varmistetaan järjestelmien häiriötön toiminta, pienennetään häiriötilanteista johtuvia kustannuksia ja maksimoidaan putkiston käyttöikä.

Tarjoamme kaikki putkistohuoltoon liittyvät palvelut saman katon alta; akuuteista viemäritukoksen avauksista laajoihin putkistojen puhdistuksiin ja kuntokartoituksiin. Tutkimme ja paikallistamme viemäreiden ongelmakohdat ja tarjoamme korjausratkaisut.

Huollamme ja korjaamme kiinteistöjen hiekan-, rasvan– ja öljynerottimet hälytinjärjestelmineen.

Viemärijärjestelmiin olennaisena osana liittyvät jäte– ja perusvesipumppaamotyöt ovat myös osa ydinpalveluitamme.

Lue lisää palveluistamme: