Me osaamme viemärihuollon!

Viemärihuollon töitämme ovat viemäritukosten avaukset, viemäreiden huollot, viemäreiden puhdistukset, viemäreiden pesut ja viemäreiden kuvaukset. Teemme myös viemärin kuntokartoituksia, joissa kuvaamme viemärilinjoja. Tarjoamme kaikki viemäri- ja putkistohuoltoon liittyvät palvelut saman katon alta. Tutkimme ja paikallistamme viemäreiden ongelmakohdat ja tarjoamme niiden korjaus- huoltoratkaisut.

Huollamme ja korjaamme kiinteistöjen hiekan-, rasvan– ja öljynerottimet hälytinjärjestelmineen.

Viemärijärjestelmiin olennaisena osana liittyvät jäte– ja perusvesipumppaamotyöt ovat myös osa ydinpalveluitamme.

Viemärijärjestelmiin lasketaan kuuluvaksi jätevesi-, sadevesi-, hulevesi- ja salaojaviemärit. Toimivat viemärijärjestelmät ovat kiinteistön toiminnan kannalta välttämättömiä. Ennakoivalla viemärihuollolla varmistetaan järjestelmien häiriötön toiminta, pienennetään häiriötilanteista johtuvia kustannuksia ja maksimoidaan putkiston käyttöikä.

Lue lisää palveluistamme: