Tarjoamme kaikki juomaveteen liittyvät palvelut saman katon alta aina kaivon puhdistuksesta pumppujen ja vedenkäsittelylaitteiden toimitukseen, asennukseen sekä huoltoon asti!

Käytämme juomavesitöissä ainoastaan siihen tarkoitettuja, puhtaita laitteita. Hygieenisyys on puhdasvesipalveluidemme palvelukonseptin ydin.

Oman kaivon voit kuntokartoittaa itse, ota käyttöön mobiilisovelluksemme. Suomen pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia. Suurin osa kaivojen vedestä pilaantuu silloin, kun vesikaivoa ei huolleta säännöllisesti.

Nykyaikaisten vedenpuhdistuslaitteiden avulla saamme pienetkin epäpuhtaudet poistettua kaivovedestä – kohtuullisin kustannuksin.

Suosittelemme rengaskaivoa porakaivon sijaan. Porakaivon rakentaminen on kallista, sen huolto hankalaa ja vesinäytteistä löytyy usein täysin mauttomia ja hajuttomia aineita: arseenia, radonia ja uraania, jotka ovat terveysriskejä.

Puhdasvesipalvelut
Päivystys ja työtilaukset
0400 309 007