Ravintolan asiakas-wc-tilojen viemäreissä toistuvia tukoksia

05.05.2019

Asiakkaana kiinteistöyhtiö

Toistuvien viemäritukoksen avaustehtävien myötä oli herännyt epäilys, että viemärilinjassa saattaisi olla tavallista isompi ongelma. Viemärilinjalle päätettiin tehdä tarkempi kuntoarvio. Linja pestiin ja kuvattiin. Kävi ilmi, että linjassa oli selkeä painuma sekä halkeama. Painuma paikannettiin kiinteistössä huoltokäytävälle.

Huoltotoimenpiteinä lattia avattiin, maa-aines poistettiin, painuma oikaistiin ja viemäriputki kannakoitiin paremmin. Putken halkeama korjattiin paikkasukalla. Poistettu maa-aines ja avattu lattiapinta korvattiin uusilla materiaaleilla.

Toteuttamamme korjaushuolto on esimerkki tarjoamastamme kokonaispalvelusta joka sisältää ongelman akuuttivaiheen ratkaisut, tarkemman kuntokartoituksen sekä korjaustoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen alusta loppuun.